عناوین یادداشت‌ها 

 • مطالعات هفتم تست مرحله دوم آزمون علمی (جمعه 9 آبان‌ماه سال 1393 21:46)
  آزمون علمی مرحله دوم هفتم دانلود
 • دانلودپاورپوینت هشتم (جمعه 9 آبان‌ماه سال 1393 21:11)
  پاورپوینت فصل اول مطالعات اجتماعی هشتم دانلود
 • سوالات نوبت اول ازدرس اول تاسیزده نوبت اول (سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 14:27)
  سوالات نوبت اول ازدرس اول تادرس 13دانلود
 • نمونه سوال کل کتاب هفتم ازدرس اول تا 24 (سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 14:25)
  4-در چه جاهای نیاز ه همدلی وهم دردی است؟ 5-همدلی راتعریف کنید؟ 6-همدردی راتعریف کنید؟ 7-چرانسانه همدلی وهمدردی انجام می دهند؟ 8-آیا فقط درحوادث بزرگ همدلی انجام می شود؟ 9-آیا همدلی وهمدردی شامل مردم یک کشورمی شود؟ 10- نقش وسایل ارتباطی درهمدلی چیست؟ 11- نقش موسسات درهمدلی وهمدردی چیست؟ چندمثال بنویسید؟ 12-جمعیت هلال...
 • ازدرس 13تا24مطالعات اجتماعی هفتم (سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 11:09)
  نوبت دوم هفتم ازدرس 13تا24 دانلود
 • کتاب هشتم کل کتاب (سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 10:41)
  دانلودن مونه سوالات هشتم کل کتاب 6 6-- بین دولت ومجلس چه ارتباطی وجوددارد؟(7-8) 7-دولت چه ارتباطی بامجلس دارد؟ 8-مجلس چه ارتباطی بادولت دارد؟ 9-هزینه های دولت مربوط به چه کارهای است؟5مورد 10-درآمدهای دولت شامل چه مواردی است؟به ترتیب بنویسید؟ 11-دولت برای اداره امورکشور باید.......داشته باشد تابتواندهزینه کند 12-مالیات...
 • نمونه سوالات هفتم مطالعات اجتماعی نوبت دوم (دوشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1392 10:00)
  دانلود نمونه سوال نوبت دوم
 • نمونه سوالات کلاسی هفتم نوبت دوم کاردرکلاس (یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1392 13:37)
  نوبت دوم مطالعات اجتماعی از درس 13 تادرس 24 1-آیاپراکندگی جمعیت درهمه جای ایران یکسان است توضیح دهید؟ 2-جمعیت ایران طبق آخرین سرشماری چقدراست؟ 3-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟ 4-جمعیت چگونه کاهش می یابد؟ 5-محاسبه رشد جمعیت چه چیزی رانشان می دهد؟ 6-رشد منفی جمعیت چیست مثال بزنید؟ 7-گروه های سنی جمعیت چگونه مشخص می شود؟...
 • نمونه سوالات کلاسی هفتم نوبت دوم کاردرکلاس (یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1392 13:36)
 • نمونه سوالات نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتمشماره1 (یکشنبه 8 دی‌ماه سال 1392 09:56)
  بسم الله الرحمن الرحیم نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم - سبل تحصیلی 99 99 1 ا لٍیی حک هَت لذستو ذٌ دس ایشاى چ ث دَ دٍس کجب پبی گزاسی ضذ ؟ - الف:پبسس ج ةٌَ ة:پبست ضوبل ضشلی ج:هبد ضوبل غشثی د: یّچکذام 9 دستبسیخ ایشاى ثبستبى چ کسب یً دس س اَسکبسی تٍیش ا ذًاصی ه بْست صیبدی داضت؟ - الف : خّبه طٌیبى ة:پبستیبى ج:هبد...
 • نمونه سوالات نوبت اوا مطالعات اجتماعی هفتمشماره2 (یکشنبه 8 دی‌ماه سال 1392 09:37)
  ردیف متن سوالات بارم 1 نظارت بر حمل و نقل عمومی (اتوبوس ،تاکسی ، مترو) برای رفت وآمد مردم از وظایف راهنمایی ورانندگی است .ص غ 5/0 2 ایران در جنوب غربی آسیا واقع شده است . ص غ 5/0 3 میزان بارش یک نا حیه را با نمو دار خطی و با رنگ قرمز نشان می دهند . ص غ 5/0 4 شکر گزار بودن یعنی : الف)استفاده صحیح از نعمت ها ب )قدر نعمت...
 • نمونه سوالات نوبت اول مطالعات اجتماعی (جمعه 22 آذر‌ماه سال 1392 18:31)
  نمونه سوالات نوبت اول مطالعات اجتماعی هفتم به نام خدا نام ونام خانوادگی 1 1-هریک ازعلائم زیررادریک سطر توضیح دهید؟ ..........................................................................................................................................................
 • عکس شخصی (جمعه 18 اسفند‌ماه سال 1391 14:16)
 • [ بدون عنوان ] (چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1391 23:12)
  فیاضی
( تعداد کل: 74 )
<<    1       2       3